Dentacity
Tìm kiếm
Kiến thức nha khoa

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với dentacity.com, Website do Công ty VNJIN sở hữu và điều hành.

Dentacity.com là một mạng lưới các thông tin hữu ích về các địa điểm, cơ sở nha khoa trên cả nước để người dùng tra cứu. Thông tin được đảm bảo tính chính xác cao qua quá trình thu thập thông tin kỹ lưỡng. Đội ngũ nhân viên đến từng bệnh viện, phòng khám để chụp ảnh, bấm định vị vị trí chính xác. Sau đó, các thông tin như số điện thoại liên hệ, quy mô, dịch vụ cấp cứu, khám ngoài giờ, khám cho người nước ngoài...đều được xác nhận lại.

 

 

1. QUYỀN SỞ HỮU HỢP PHÁP VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG

 

Tất cả các nội dung của dentacity.com và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên dentacity.com đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của VNJIN. VNJIN có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Website này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo cho Người sử dụng.

Người dùng có quyền sử dụng tài nguyên trên dentacity.com nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ dentacity.com, Người dùng được yêu cầu trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của VNJIN. Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của VNJIN.

2. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

VNJIN không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi Người dùng truy cập dentacity.com nhưng không truy cập được hoặc không tải được thông tin cần tìm, hoặc bị trì hoãn hoặc chậm trễ về mặt thời gian

Các thông tin trên dentacity.com không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành.

3. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Trường hợp bất kỳ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng dentacity.com bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi bản Điều khoản sử dụng dentacity.com mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.

Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với VNJIN được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập vào dentacity.com và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do VNJIN cung cấp.

VNJIN có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của dentacity.com tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trêndentacity.com và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của người sử dụng khi người sử dụng truy cập dentacity.com.

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng khám nha khoa nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về các khoa và các dịch vụ bạn cần. dentacity.com không chịu trách nhiệm với những sai lệch về thông tin chi tiết các dịch vụ nha khoa.